เราพร้อมต่อยอดธุรกิจแห่งความเป็นไปได้ในทุกๆ โอกาส

ABOUT US

IGITAL BUZZ

"WE'LL DO IT TOGETHER MATE "

IGITAL BUZZ คือ Venture Partner เรามองหาธุรกิจที่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมต่อผู้คน
สังคม และเศรษฐกิจ เป็นองค์กรที่ทํางานด้วยแรงขับเคลื่อนด้านอารมณ์และจิตวิญญาณแห่งความเป็นไปได้
ในทุกๆ โอกาส เป็นองค์กรที่ใช้ PASSION ในการนําทาง ด้วยความเชื่อที่ว่าแรงขับเคลื่อนที่รุนแรงภายในจิตวิญญาณ

จะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างแรงกล้า

COME ON !!, YOU CAN DO IT.